Hoppa till sidans innehåll

Årsmötes dagordning 2017


Tisdagen den  2017-02-21 kl 18:00

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Mötets behörighet

7.Godkännande av dagordningen

8.Verksamhetsberättelser

9.Förvaltningsberättelse

10.Revisorernas granskning

11.Styrelsens ansvarsfrihet under den tid revisionen avser

12.Fastställande av medlemsavgifter för 2017 och betalningsperiod

13.Behandling av budget 2017

14.Val av styrelse och övriga funktionärer

  • Ledamöter

  • Valberedning

  • Revisorer och revisorssuppleanter

16.Motioner till årsmötet

17.Övrigt

  • Beslut: Västra distriktets kanotförbund - sammanslagning

  • Planeringsgrupp för verksamheten och dess behov av lokaler på längre sikt. Intresseanmälan till planeringsgrupp.

18.Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

Ungdomssidan!

 

Ullmax - Stöd NPK

 

Hitta Näsets PK på FACEBOOK.

Näset paddlarklubb på Facebook

Postadress:
Näsets PK - Kanot
Alfred Gärdes väg 110
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031-403488 Delsjöns Kanotcentral, 031-402237 Kanothuset
E-post: This is a mailto link

Se all info