Hoppa till sidans innehåll

Årsmötes dagordning 2019


Tisdagen den 19 Februari kl 18:00

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Mötets behörighet

7.Godkännande av dagordningen

8.Verksamhetsberättelser

9.Förvaltningsberättelse

10.Revisorernas granskning

11.Styrelsens ansvarsfrihet under den tid revisionen avser

12.Fastställande av medlemsavgifter för 2019 och betalningsperiod

13.Behandling av budget 2019

14.Val av styrelse och övriga funktionärer

  • Ledamöter

  • Valberedning

  • Revisorer

15.Motioner till årsmötet

16.Övrigt

  • Verksamhetsplaneringsgruppen informerar.
  • Värdegrund, policys och riktlinjer.

17.Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Ungdomssidan!

 

Ullmax - Stöd NPK

 

Näsets PK på FACEBOOK.

Näset paddlarklubb på Facebook

 

 

Postadress:
Näsets PK - Kanot
Alfred Gärdes väg 110
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031403488, 031402237
E-post: This is a mailto link

Se all info