Hoppa till sidans innehåll

Årsmötes dagordning 2020


Tisdagen den 18 Februari kl 18:30 (fika börjar 18:00)

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Mötets behörighet

7.Godkännande av dagordningen

8.Verksamhetsberättelser

9.Förvaltningsberättelse

10.Revisorernas granskning

11.Styrelsens ansvarsfrihet under den tid revisionen avser

12.Fastställande av medlemsavgifter för 2020

13.Behandling av budget 2020 samt styrelsens fokuspunkter 2020

14.Val av styrelse och övriga funktionärer

  • Ordförande, Ledamöter

  • Valberedning

  • Revisorer

15.Motioner till årsmötet

16.Övrigt

17.Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Ullmax - Stöd NPK

 

Näsets PK i
sociala medier

Näset paddlarklubb på Facebook

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Näsets PK - Kanot
Alfred Gärdes väg 110
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031403488, 031402237
E-post: This is a mailto link

Se all info