Hoppa till sidans innehåll

Årsmötes dagordning 2021


Tisdagen den 23 Februari kl 18:30 via Zoom

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Val av mötesordförande

4.Val av mötessekreterare

5.Val av justeringsmän tillika rösträknare

6.Mötets behörighet

7.Godkännande av dagordningen

8.Verksamhetsberättelser

9.Förvaltningsberättelse

10.Revisorernas granskning

11.Styrelsens ansvarsfrihet under den tid revisionen avser

12.Fastställande av medlemsavgifter för 2021

13.Behandling av budget 2021 samt styrelsens fokuspunkter 2021

14.Val av styrelse och övriga funktionärer
- Ordförande, Ledamöter
- Valberedning
- Revisorer

15.Motioner till årsmötet

16.Övrigt
- Information om läget med KoV och dammbygget (ansökan i MMD).

17.Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen

Inkomna motioner

Motion 1

Från: Carl Magnus, Nico, Louise

Motion till NPK årsmöte februari 2021 om inköp av SUP

Göteborg 20210125

Härmed lämnas en motion om inköp av 6 st SUP till NPK. Nico, Louise och Carl Magnus har tagit fram motionen. 

Bakgrund

SUP, hardboard, 12.6 touring  med tillhörande kolfiberpaddel och leach. Ev. kan några av dem vara en storlek mindre för att passa bättre för mindre personer och ungdomar. 

Lämpliga fabrikat är Aztron https://euroskateshop.se/aztron-apollo-epoxy-sup-12-6.html eller SUN https://standuppaddleboard.se/harda-sup-brador/motion-touring/sun-126

Paddel t.ex. SUN carbon fusion. Viktigt att välja paddlar med endast längdinställning, inga fler delningspunkter.

Just nu vintertid ligger priset på fjolårets modeller på ca 9000 kr/st + paddel.

Klubbanvändning endast för medlemmar som betalt kanotlån och genomgången introduktion (krav på introduktion innan man får använda dem) . Vi får prova oss fram till ett lagom introduktionsprogram. Sen är det nog bara att öva!

NPK bör köpa 6 st för att det ska bli möjligt att paddla i grupp.

Placering, till att börja med är det nog enklast att skapa utrymme i kallförrådet/garaget, liggandes på hylla eller konsoler.

Förslag till beslut:

Att årsmötet ställer sig positivt till att 6 SUP hardboard med tillbehör införskaffas till NPK till säsongsstart 2021.

Styrelsens respons och förslag:

Styrelsen är positiv till inköp av SUPar under förutsättning att intresse finns hos medlemmarna. Detta för att kunna köpa rätt modeller och antal.
Vi föreslår därför att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att göra följande:
* Göra en intressekoll av SUP paddling hos NPKs medlemmar via tex Facebook.
Om det finns intresse tar styrelsen även på sig att göra följande: 
* Bestämma lämpligt antal (där vi förstår att det finns ett minimiantal för att det inte ska bli ensampaddling).
* Hitta lämplig förvaringsplats.
* Hitta lämpliga modeller på SUP och paddlar (gärna med stöd av de som inkommit med motionen).
Efter att ovanstående är utrett så beslutar styrelsen om inköp. 
Det finns inget album kopplat till denna sida.


Ullmax - Stöd NPK

 

Näsets PK i
sociala medier

Näset paddlarklubb på Facebook

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Näsets PK - Kanot
Alfred Gärdes väg 110
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031403488, 031402237
E-post: This is a mailto link

Se all info