Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2010


Allmänt

Så var året 2010 till ända.

Starten av året var kall isen gick upp först sön 2010-04-11. (vecka 14)

När väl värmen kom så kom aktiviteterna igång på bästa sätt.

Tillbyggnaden invigdes 1:a juni . Den nya reparationsverkstaden har underlättat för kajakunderhållsgruppen att hålla våra kanoter i gott skick.
Flytten och installationen av utrustningen i det nya gymmet skedde efter semestern.

Hösten och kyla kom snabbt. Isen på Delsjön kom redan i slutet av november. Den traditionella lussepaddlingen fick genomföras utan paddling, dock med ett väldukat julbord i klubbrummet.

Ekonom och underhåll

År 2010 har föreningen haft en omsättning i nivå med de senaste åren. Främsta anledningen till detta är en väl fungerande verksamhet och att sommaren gav fint väder och verksamheten därmed fungerade mycket bra, medlemsantalet ligger strax under 200 

De sista åtgärderna på tillbyggnaden genomfördes och tillbyggnaden invigdes under våren. Efter semestrarna togs det nya paddelmaskinrummet i bruk. De lån som togs upp i samband med tillbyggnaden har lösts. 

Varm och kallvatten har installerats i verkstadsutrymmena. Gamla garaget håller på att ändras till fastighetsverkstad och förråd. 

Fyra motionskajaker, två paddelmaskiner och en canadensare har köpts under året. 

Energiutredning har genomförts. De ökande elpriserna i kombination med ökad verksamhet gör att det börjar bli akut att installera värmepumpsanläggning. 

För att förbereda för kommande underhållsarbete och ny energilösning på gamla delen av klubbhuset och kommande kanotköp har avsättningarna från tidigare år ökats

Medlemmarnas insatser i bemanningen, en väl fungerande organisation, bokningssystemet, satsningarna på byggnaderna, väl underhållna kanoter m.m. är grunden till den goda ekonomin.

Verksamheten sliter på kanoter och byggnader, så att underhåll på kanoter, byggnader m.m. kommer att behövas kommande år.

 

Uppdrag och Ansvarsområden 2010

NPK:s styrelse

 

 

Ordförande

Gunnar Castmo

 

Vice ordförande

Ann-Christin Hill

 

Kassör

Carl Magnus Isaksson

Fastighetsansvarig

Sekreterare

Hampus Nilsson/ Winroth

 

Ledamot

Henric Flodin

Gym & ungdomsträningsansvarig

Ledamot

Håkan Andersson

Träningsansvarig

Ledamot

Eva Werner

 Lotteri ansvarig

Ledamot

Alexandra Ståhl

 Uthyrningsanvarig

Revisorer

Per-Ove Flodin

 

 

Rikard Fredriksson

 

 

Jens Thorild

 

Valberedning

Pedro Pontes

Sammankallande

 

Eva-Li Saarväli

 

Förvaltning av byggnader och material

Carl Magnus Isaksson

Fastighet, Delsjön

 

Anders Almgren

 

 

Lars Nordhed

 

 

Daniel Otterberg

 

 

Johan Dufberg

 

 

Per Lindström

 

 

Hampus Nilsson/Winroth

 

 

Conny Nyden

 

 

Ronny Lindkvist

 

 

Emma Tryggesson

 

  Arne Quappen  

Fastighet, Smitten

Linnea Kaiser

 

Gym

Lars Nordhed

 

 

Henric Flodin

 

Inre miljö

Katrin Olofsson

Prylar inomhus, anslagstavlor, kök m.m.

Yttre miljö

vakant

Miljön utanför klubbhuset.

Sophnantering

vakant

Källsorteringen

Kajakhallar, torkrum ordning

Johan Bergman

Klubbens och privata prylar på rätt plats.

Kajakplatser

Lars Hermansson

Fördela kajakplatser efter styrelsen beslut.

Kajakplatser

Lars-Inge Fridolfsson

 

Nycklar

Lars Hermansson

Dela ur nycklar efter styrelsen beslut.

Städmaterial

Anders Almgren

Att städmateriel finns och funkar.

Kajakunderhållsgrupp

Hampus Nilsson/Winroth

Samordnar kajakunderhållet.

 

Pedro Pontes

 

 

Patrik Karlemon

 

 

Peter Eile

 

 

Richard Ekehed

 

Administration/ information

 

 

Bokförare

Jacob Hallén

Genomför klubbens bokföring

Räkningsbetalare

Jens Thorild

Betalar klubbens räkningar

Vice räkningsbetalare

Camilla Vargman

 

Web/Data

Mikael Bernstén

Hemsidan

Databas

Vakant

Sköta och utveckla databasen.

Medlemsregister / Bemanningslistor

Stefan Andersson

 

Försäkringar

Camilla Vargman

Hålla ordning på klubbens försäkringar, uppdatera vid behov.

Posttömning

Styrelsen

Hämta, sortera och läser posten samt meddelar berörda.

Livsmedel

Elin Andersson

Gör fikainköp

"

Lena Henriksson

Gör fikainköp

  Katrin Elfberg Gör fikainköp

"After Work"

Alexandra Ståhl

sammordnar div. sociala sammankomster

Uthyrningen

Alexndra Ståhl

Samordning uthyrningsverksamheten.

 

Sten Hulten

För- och eftersäsongsbemanning

 

Jörgen Andersson

Dricka- och godisinköpare

 

Emma Frank

Reklam

 

Göran Schmidt

Infor.material och kundfrågor via mail

 

Anders Andersson

Ekonomi, gör verifikat, betalar löner m.m.

 

Lars Nilsson

Canadensarunderhåll

 

Mikael Ström

Canadensarunderhåll

 

Per Lindström

Dator underhåll

Träning

 

 

Sammankallande

Håkan Andersson

 

Undgdomsträning

Henric Flodin

 

Kanotskola

Ann-Christin Hill

Samordna kanotskolan.

Träningsprogram seniorer

Henric Flodin  /Stefan Karlsson / Pedro Pontes

 

Elevbokare kanotskola

Ann-Christin Hill

 

Närvaroadministration

Håkan Andersson

Samordna närvarokortsadministrationen

Utbildning/kurser

 

 

 

Karl Björklund

Planera nybörjarkurserna.

 

Mikael Bernsten

Långfärdskurser

 

Pedro Pontes

Långfärdskurser

Tävling

 

 

Sektionsledare

Stefan Andersson

Leder racingverksamheten.

Ekonomi

Anneli Johnasson

Tävlings ekonomi.

Besättningskanoter

Stefan Andersson

Klubbens besättningskajaker.

Långfärd

 

 

Sektionsledare

Mikael Bernsten

Leder långfärdsverksamheten

 

_______________________________________________________________

Verksamhetsberättelse - Ungdomssektionen 2010

 

Kanotskolor

Under sommaren hölls fyra stycken kanotskolor om en vecka var. Nästan 60 göteborgs-ungdomar lärde sig de första färdigheterna i att hantera en kajak på egen hand. Ledare för kanotskolorna har varit bröderna Johansson, Daniel och Isak.

 

Genom samarbetet inom Paddla i Väst hölls även 2010 en gemensam avslutning för alla kanotskolor i Västsverige. Evenemanget gick av stapeln i samband med DM i Halmstad. De som deltog i båda aktiviteterna kunde dessutom njuta av Roxette live på lördagskvällen.

 

Träning

Under vintern var det ungdomsträning vid tre tillfällen per vecka. Måndagar höll Henric i gymnastik i klubbens gym, torsdagar var det simning i Valhalla och på söndagar träning i egen regi på klubben. Den långa istiden gjorde att paddelträningen kom igång något senare än tidigare år, men vid mitten på maj var alla igång. På tisdagar under Lennart Johanssons ledning och på torsdagar har Henric fortsatt att hålla i tiduret. Under hösten har vi sedan provat ett nytt koncept. Som tidigare, träning i gymmet och simning på Valhalla. Dessutom har möjlighet givits för alla klubbmedlemmar att träna gemensamt i egen regi onsdagskvällar och söndagsförmiddagar med öppethållare. I skrivande stund verkar det inte ha varit så många deltagare på egenträningen, men vi ska avvakta lite innan vi beslutar hur vi gör framöver.

 

Utbildning

Flera av klubbens ungdomsledare har under året deltagit i tränarutbildning organiserade av Svenska Kanotförbundet och Riksidrottsförbundet via SISU. Förutom de traditionella Steg 1 och Steg 2 även Lekande Kanot och Paddelpasset. Detta har upplevts som mycket värdefullt och ett bredare utbildningsprogram planeras för 2011. Bland annat föreslås Paddelpasset ingå som en del av Kanotskolan för vuxna. På så sätt får deltagarna en kvalitetssäkring på sitt kursdeltagande.

 

Tävlingar

Här är några av årets resultat

 

Västgöta Cup D15 (tre deltävlingar)

Guld  Nathalie Gefvert

 

Västsvenska Mästerskapen (DM), Halmstad

Medaljer och finalplatser

D16

K1    200 m                                

4.    Ragnhild Omstedt

6.    Nathalie Gefvert

K1     500 m                                

4.    Nathalie Gefvert

5.    Ragnhild Omstedt

K1     2500 m         

4.    Ragnhild Omstedt

K2     200 m                                

2.    Ragnhild Omstedt/Nathalie Gefvert

K2     500 m                                

3.    Ragnhild Omstedt/Nathalie Gefvert

K2     2500 m         

2.    Ragnhild Omstedt/Nathalie Gefvert

_____________________________________________________________________________________

Kurser
NPK har under året arrangerat 4 st kurser i Motionspaddling samt 3
kurser i Havskajakpaddling. Dessa kurser har varit i det närmaste
fulltecknade. I tillägg har vi haft 2 st avrostningstillfällen för de
som gått kurs tidigare år, samt förevisning av klubbhuset för de som
gått kurs i havskajakpaddling. Flera medlemmar har gjort stora insatser
som ledare. Det finns utrymme att hålla fler kurser, speciellt i
Havskajakpaddling, om vi rekryterar ledare.

_____________________________________________________________________________________

Långsfärdssektionen
Januari började med några Bassängövningar i Kärrabadet, för att lagom till 1 maj bli årets första övernattning tur. Kristiflax följde upp med en 4 dagars paddling i Fjällbacka.
Arne bjöd in till Paddling för alla den 2-4 juli. Till denna tur var det 15 personer som startade på Näset. Några ytterligare mötte upp. Kanske startade han en storgruppstrend. Sandra B avslutade lördags paddlingen med att fylla hela sandstranden med Yogaexercis. Ingen som var med lär glömma denna paddling.
Carl-Magnus bjöd in till traditionsenlig Sommarpaddling i norra Bohuslän. Vilken Klippa Carl-Magnus är på att hålla traditioner vid liv. Denna tur är mycket uppskattad.
Rävholmsträffen 2010.
I år var vi där. Vi hade största tältet. Vädret var det allra bästa. Ny tradition kanske startade. Alla deltagare bjöds in att prova motionskajak i Delsjön. Mycket beröm har kommit efter denna inbjudan.
Näsethuset
Alla havskurser har i år startat på Näset.
Conny har kommit in som en frisk vind till klubben. Conny har hunnit installerat solcellsdrivna lampor och fixat annat.
På väg in är nya nyckelcylindrar till huset. Så att alla i klubben har samma system och skyldigheter/rättigheter.
Beslutat är att klubblånet på kanot även gäller havskajaker på Näset.
I år har det varje tisdag varit öppethållande, så alla medlemmar kunnat paddla kajak i havet. Detta kommer att fortsätta 2011.
Därför kommer vi till våren 2011 flytta runt bland privata kajaker, så att färre fel lån uppstår.

Året avslutas med att Martin B arrangerar två bassängövningar. T.o.m. Multisportare har saker att lära av Martin. Har ni inte provat på bassängpaddling, kom du också med in i värmen...

Paddla lugnt
Mikael

_____________________________________________________________________________________

Veteraner Tävlingar/träning säsongen 2010

Under en minst sagt svår isvinter passade ett stort antal veteraner på att åka på vinter läger i Portugal i Mars. Förutom detta så deltog ännu fler på det ordinarie veteranlägret i Flämslätt där både teknik och fysik slipades till.

Vidare hemma i Delsjön har detta förädlats ytterligare med regelbundna träningspass 3 dagar i veckan.

Där har träningsgruppen som tränar tillsammans pendlat mellan 20-30 st som aktivt kör ett mycket varierat träningsprogram under ledning av Henric Flodin.

Veteranerna har också under året deltagit med ett stort antal tävlande i ett flertal tävlingar runt om i landet allt ifrån Rönnerännet i söder till Luleå i Norr. På grund av det fina tränings upplägget och att vi sporrar varandra på träningen så har resultaten inte uteblivit. Nedan finns några resultat ifrån de olika mästerskapen och de olika veterancuperna.

______________________________________   

Nordiska mästerskapen i Maraton i Finnspång 2010

K1 Masters H 18 km H50

Guld Gunnar Castmo Näset PK H50 01:32:50,2

K1 Masters D 18 km D30

Silver Eva-Li Saarväli Näset PK D30 02:01:39,8

K2 Masters 18 km H40

Silver Gunnar Castmo/Håkan Andersson Näsets Paddlarklubb H40 01:25:26,5

______________________________________ 

Maraton SM i Karlskrona 2010

Resultat 18km K1 veteraner D45

Silver Eva-Li Saarväli Näsets PK 1:58:10,00

Resultat 18km K1 veteraner H27

Silver Johan Dufberg Näsets PK 2:08:19,00

Resultat 18km K1 veteraner H35

Silver Jens Thorild Näsets PK 1:23:48,00

Resultat 18km K1 veteraner H50

Brons Gunnar Castmo Näsets PK 1:27:12,00

Resultat 18km K1 veteraner H55

Brons Stefan Andersson Näsets PK 01:32:42,00

Resultat 15,5km K2 veteraner H40

Brons Jens Thorild/Gunnar Castmo Nästes PK 1:18:45,00

______________________________________ 

Racing SM i Luleå

K1 1000m  H45

Brons  Håkan Andersson Näset 04:34,59

K1 1000m  H55 

Silver   Stefan Andersson Näset 04:33,62

K1 5000m  H45

Brons  Håkan Andersson Näset 25:46,5

K1 5000m  H55 

Guld    Stefan Andersson Näset 24:53,2

K1 200m  H45

Brons  Håkan Andersson Näset 00:51,04

K1 200m  H55 

Silver   Stefan Andersson Näset 00:51,24

K1 500m  H45

Brons  Håkan Andersson Näset 02:21,79

K1 500m  H55 

Silver   Stefan Andersson Näset 02:23,04

______________________________________ 

Sammanställning "Svenska Veterancupen i Kanot 2010"

Slutplacering

Efternamn

Förnamn

Klubb / Förening

Slutsumma

7

Castmo

Gunnar

Näsets PK

340

8

Thorild

Jens

Näsets PK

336

18

Andersson

Stefan

Näsets PK

305

20

Saarväli

Eva-Li

Näsets PK

301

23

Pontes

Pedro

Näsets PK

291

30

Dufberg

Johan

Näsets PK

257

41

Andersson

Håkan

Näsets PK

218

57

Frank

Emma

Näsets PK

142

62

Schmidt

Göran

Näsets PK

138

63

Elfsberg

Katrin

Näsets PK

136

70

Fridolfsson

Lars-Inge

Näsets PK

101

110

Ekehed

Richard

Näsets PK

67

129

Isaksson

C-M

Näsets PK

59

151

Hill

Anqi

Näsets PK

30

 

 

Bästa klubb "Svenska Veterancupen i Kanot 2010" 

Nästets PK blev tvåa med 66poäng.

Slutplacering

Klubb / Förening

Summa

1

Tibro KK

74

2

Näsets PK

66

3

KK Glid

59

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Ullmax - Stöd NPK

 

Näsets PK i
sociala medier

Näset paddlarklubb på Facebook

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Näsets PK - Kanot
Alfred Gärdes väg 110
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031403488, 031402237
E-post: This is a mailto link

Se all info