Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2013


Verksamhetsåret 2013

 

2013 har varit ett innehållsrikt år för klubben några höjdpunkter:

  • VM medaljer i Surfski till Emma Levemyr (fd Nilsson).
  • Nya SM och NM medaljer till NPKs duktiga veteraner
  • Byggstart av den nya hygiendelen och som nästa blev klar under 2013.
  • Ungdomarna gjorde goda insatser på Västgöta Cup 2013

Föreningen har under året haft många aktiviteter och många har varit engagerade i klubben.

Både vad det gäller paddling/ kurser och att sköta om våra fastigheter o inventarier.

 

Delsjöns var isbelagd redan före årsskiftet och gick upp rekord sent, måndagen vecka 16.

Detta innebar att det var svårt att lägga i bryggorna på vårfixarhelgen som vi hade veckoslutet v15.

IMG_1615

Vi fick ”bogsera bort isen” för att få i bryggorna.

 

Några kunde inte hålla sig, så både Kungsbackaån och Mölndalsån testades före Delsjön var redo att ta emot oss.

Några åkte till Portugal och ungdomarna tränade tillsammans med Paddla i Väst.

 

Isläggningen uteblev under november och december, så några tappra medlemmer tog tillfället att paddla in i det nya året på Delsjön.

 

Två motionskajaker och ett antal paddlar har köpts under året samt en del utrustning till vårat gym. 

Fem nya canadensare har inköpts till uthyrningen.

 

Nya hygiendelen

Under hösten 2011 gav sig ytskikten i herrarnas dusch. Två duschkabiner installerades då för att tillfälligt klara säsongen år 2012. Även övriga hygienutrymmen var hårt slitna och känns nedgångna. Byggnaden är av dålig kvalitet med mycket sättningar och klena dimensioner.

Planlösningen var inte bra, där man var tvungen att gå genom damernasomklädningsrum för att komma till kontoret samt att omklädningsrummen var för små.

IMG_1644

Därefter har processen fortlöpt och vintern 2013 togs det slutliga beslutet om tillbyggnad av ny hygiendel och bygget påbörjades våren 2013.

Den nya bottenplattan anpassades till klubbrumsnivå detta innebär att den nya delen har en isolering på 1.4m under bottenplattan samt 500 mm i taket. Antagligen en av de bäst traditionellt isolerade byggnaderna. 

 

 

Utvändig

I september var huset färdigt på utsidan

Invändig

Herrarnas omklädningsrum

Bastu2

Så här blev den nya bastun.

 

Till detta är hela den nya delen utrustad med klinkergolv med golvvärme och bergvärme är installerat i hela huset, så att vi får en låg driftskostnad.

Detta innebär att vårat hus har skön värme även på vintern 

 

Tillbyggnaden blev klar strax efter årsskiftet 2013-2014.

 

Dock återstår anpassningen av den del av gamla huset som gränsar till tillbyggnaden. Dessa arbeten genomförs vintern 2014.

 

All planering, projektering, projektledning, målning och vissa delar av installationerna har utförts av medlemmar.

 

Uthyrningen

Medlemmarnas insatser i bemanningen, en väl fungerande organisation, bokningssystemet, satsningarna på byggnaderna, väl underhållna kanoter m.m. är grunden till att vi har kunnat göra denna satsning.

 

Den omfattande verksamheten sliter på kanoter och byggnader och omfattande kanotköp, underhåll på kanoter och övrigt underhåll på byggnader m.m. kommer att behövas kommande år. Närmast ligger nu de gamla hygienutrymmena som kan konverteras till annan användning. Under våren får vi börja fundera på detta. Slitage på grund av att vi är aktiva måste ses som positivt.

 

Uppdrag och Ansvarsområden

2013

 

NPK:s styrelse

 

 

Ordförande

Gunnar Castmo

 

Vice ordförande

Ann-Christin Hill

 

Kassör

Carl M Isaksson

 

Sekreterare

Stefan Andersson

 

Ledamot

Henric Flodin

 

Ledamot

Håkan Andersson

 

Ledamot

Mikael Bernsten

 

Ledamot

Matilda Hed

 

 

 

 

Revisorer

Per-Ove Flodin

 

 

Rikard Fredriksson

 

 

Jens Thorild

 

 

 

 

Valberedning

Eva-Li Saarväli

 

Sammankallande

Katrin Olofsson

 

Förvaltning av byggnader och material

Carl Magnus Isaksson

Fastighet, Delsjön

 

Anders Almgren

 

 

Conny Nyden

 

 

Lars Nordhed

 

 

Daniel Otterberg

 

 

Hampus Winroth

 

 

Mikael Jansson

 

 

Arne Quappen

 

  Henrik Axelsson  

 

Svetosar Spasic

 

 

Niklas Andersson

 

  Lars Hansson  

Fastighet, Smitten

Linnea Kaiser

 

Gym

Lars Nordhed

 

 

Henric Flodin

 

Inre miljö

Pia Andersson

Prylar inomhus, anslagstavlor, kök m.m.

Resning filter, brunnar, silar mm

vakant

 

Yttre miljö

vakant

Miljön utanför klubbhuset.

Sophnantering

vakant

Källsorteringen

Miljöansvarig

Elin Lindberg

 

Tvätta städprylar

Patric Pettersson

Tvättar städprylar, handdukar mm

 

Peter Svensson

 

Paddlar, kajakhallar, torkrum ordning

Ulf Karlsson

Klubbens och privata prylar på rätt plats.

Kajakplatser

Lars Hermansson

Fördela kajakplatser efter styrelsen beslut.

Nycklar

Conny Nyden

Dela ur nycklar efter styrelsen beslut.

Städmaterial

Anders Almgren

Att städmateriel finns och funkar.

Kajakunderhållsgrupp

Pedro Pontes

Samordnar kajakunderhållet.

 

Hampus Winroth

 

 

Rikard Ekehed

 

 

Marcus Gustafsson

Paddlar mm

 

Anders Rylander

 

Släpet

Maria & Staffan Neth

 

 

 

 

Administration/ information

 

 

Bokförare

Jacob Hallén

Genomför klubbens bokföring

Räkningsbetalare

Jens Thorild

Betalar klubbens räkningar

 

Fredrik Karström

 

Verifikatskrivare

Annelie Andersson

 

Verifikatskrivare

Agneta Gevert

 

Webansvarig

Mikael Bernstén

Hemsidan

Databas

Vakant

Sköta och utveckla databasen.

Medlemsregister / Bemanningslistor

Christofer Fredriksson

 

Försäkringar

Camilla Vargman

Klubbens försäkringar

Posttömning

Styrelsen

Sortera posten samt meddelar berörda.

Livsmedel

Matilda Hed

Gör fikainköp

 

Cecilia Djurle

Gör fikainköp

 

Lena Henriksson

Gör fikainköp

"After Work"

Katrin Olofsson

sammordnar div. sociala sammankomster

 

Pedro Pontes

 

Uthyrningen

STYRELSE

Samordning uthyrningsverksamheten.

Pengatömning

Styrelse

 

För- och eftersäsongsbemanning

Sten Hulten

 

Dricka- och godisinköpare

Jörgen Andersson

 

Reklam

Emma Frank

 

  Emma Levemyr  

Infor.material och kundfrågor via mail

Göran Schmidt

 

Ekonomi, gör verifikat, betalar löner m.m.

Anders Andersson

 

Canadensarunderhåll

Lars Nilsson

 

Canadensarunderhåll

Michael Ström

 

Dator underhåll

Per Lindström

 

Träning

 

 

Sammankallande

Håkan Andersson

 

Undgdomsträning

Henric Flodin

 

Kanotskola

Ann-Christin Hill

Samordna kanotskolan.

Träningsprogram seniorer

Henric Flodin

 

Elevbokare kanotskola

Ann-Christin Hill

 

Närvaroadministration

Håkan Andersson

Samordna närvarokortsadministrationen

Utbildning/kurser

 

 

 

Johan Söderström

Administration elever

 

Mikael Bernsten

 

 

Martin Bjurfors

 

Tävling

 

 

Tävlingssammankallande

Stefan Andersson

 

Ekonomi

Anneli Johnasson

Tävlings ekonomi.

 

 

 

Långfärd

 

 

Sektionsledare

Mikael Bernsten

Leder långfärdsverksamheten.

 

Martin Bjufors

"                  "

Ekonomi

vakant

 

 

Ungdomssektionen

 

Kanotskolan

Sommarskolorna 2013 var som vanligt proppfulla med pigga ungdomar mellan 8-13 år som ville prova på den trevliga kanotsporten.

 

Avslutning för Kanotskolorna i Västsverige där alla deltagare i Västsveriges kanotskolor för ungdomar under sommaren 2013 hölls i Trollhättan en solig helg i september. I anslutning till detta evenemang hölls även finalen i den regionala serien av ungdomstävlingar som pågått under sommaren, Västgöta Cup där vi alltid brukar ha med några ungdomar.

 

Trollhättan stod för lekarna i både parker och på vatten där ungdomarna bland annat fick byta kanoter med varandra på vattnet, en inte allt för lätt utmaning men skojig. Dagen avslutades med en presenning på gräsmatta och barn med diskmedelsvatten som kanade runt och hade vansinnigt roligt!

 

De vuxna fick sedvanlig information om vad som krävs av en kanotfärälder och hölls av ledare från Trollhättan vilket var mycket uppskattat. Efter väl genomförda övningar och prisutdelning tändes elden i grillen och korv och hamburgare plockades fram.

 

1

2

Deltagare och ledare i Västgöta Cup 2013

 

Träning för ungdomarna

Under paddlingssäsongen, april till och med september, tränade ungdomarna i två grupper. De mer erfarna kanotisterna paddlade måndagar och torsdagar och de yngre tränade en gång i veckan. Huvudtränare för båda grupperna var Daniel Johansson med hjälp av Nathalie, Henric och flera andra medlemmar. Som vanligt är deltagandet väderberoende, fina dagar är nästan alla kanoter ute, speciellt om de vuxna har aktivitet samtidigt. Men vid blåst och kyla är det lättare att finna sin favoritkajak ledig. Mer kontinuerligt deltagande har vi haft från ett tiotal ungdomar.

 

Under övrig tid på året har vi haft ungdomsträning i kanothuset två kvällar i veckan. Eftersom kanot är en allsidig sport, tränas både styrka och kondition under vinterhalvåret. Klubbens nya gym kommer då väl till pass.

 

Dessutom har vi under året haft olika specialaktiviteter som cykelträning, kanotintroduktion för sommarlediga simmare och kanotorientering på Delsjön.

 

Den mycket uppskattade Luciapaddlingen genomfördes även 2013, med över 50 deltagare. Inte alla var på vattnet under den mörka decemberkvällen, men det bjöds även möjlighet att träna i gymmets värme. Något som flera av ungdomarna föredrog:

 

33

3

Luciatåget är numera en tradition och även i år fick vi höra skönsång med traditionella och otraditionella julsånger.

4

Efter att en alltid så fin julbuffé arrangerad av Carl-Magnus kom självaste Tomten på besök och delade ut välförtjänta klappar till alla de yngre NPK:arna.

 

Sammantaget känns 2013 som ett bra paddelår inom ungdomssektionen men vi satsar på att bli fler inför 2014 och då behöver vi medlemmars hjälp både med att rekrytera ungdomar och att medverka vid våra träningstillfällen.

 

Veteraner Tävlingar/träning säsongen 2013                                

Is och vinter är ju något som påverkar våra kanotisters möjligheter till träning på vatten och i år så var vädret under senare delen av vintern sol på dagen och extremt kallt på natten vilket gjorde att isarna gick upp väldigt sent och det påverkade framförallt vårträningen på vatten.

Men även i år åkte ett antal till träningsläger i Portugal under en vecka i mars för att kunna träna på vatten. Förutom detta så deltog några även i det svenska lägret  i Flämslätt där både teknik och fysik slipades till.

Vidare hemma i Delsjön har detta förädlats ytterliggare med regelbundna träningspass 3 dagar i veckan.

Där har träningsgruppen som tränar tillsammans pendlat mellan 20-30st som aktivt kör ett mycket varierat träningsprogram under ledning av Henric Flodin.

Veteranerna har också under året deltagit med ett stort antal tävlande i ett flertal tävlingar runt om i landet. I år har många dessutom deltagit i många surfski lopp i havet, vilket kanske just nu är den disciplin som ökar mest runt om i landet.

På grund av det fina tränings upplägget och att vi sporrar varandra på träningen så har resultaten inte uteblivet. Nedan har jag tagit ut några resultat ifrån de olika mästerskaps tävlingarna vi deltagit i.

 

På Svenska mästerskapen i Maraton i Bengtsfors 2013 deltog 5st kanotister och

Medalj skörden för Näsets Paddlar Klubb blev 1 Guld och 2 Silver. Medaljörer var Stefan Andersson (guld) , Jens Thorild och Pedro Pontes (silver).

 

Vi hade också deltagande i Veteran VM i Köpenhamn och VM i Surfski i Portugal där Emma Nilsson blev dubbel medaljör med Guld SS2 Masters 35-39 och Silver SS1 Masters 35-39.

 

Nedan har jag även tagit med resultatet av årets veteranscups resultat och här kan man se en liten försämring av både resultat och antal deltagande i de olika loppen och att våra damer saknas i resultatlistan i år. Endast Jens Thorild har de 4 lopp som är max vilket kan förklara en del försämringen. Här får vi förbättra oss inför 2014.

 

5

Mvh Stefan Andersson

 

 

Kurser

 

Under våren hade vi kurser med följande inriktningar för icke medlemmar.

 

Anqi. (KANOTSKOLA 10-13 ÅR)
Anqi. (Denna kurs hölls i två grupper under var sin vecka. Kursen är mycket populär och det hamnade flera ungdomar på väntelista.)

 

Anqi. (KANOTSKOLA 14-19 ÅR)
Anqi. (Detta var en drop-in kurs utan krav på föranmälan, och hölls under 2 två veckor. 3 föranmälningar var ändå gjorda.)

 

MOTIONSKURS
Motionskursen hölls med två grupper med 3 kurstillfällen i varje. 6 respektive 8 deltagare per kurs var lite färre än vi hoppats på.

 

HAVSKAJAKKURS
Här var det två grupper med vardera två tillfällen, varav det senare var en lite längre tur på havet. Deltagarantalet blev 9 och 10 på de två kurserna.

 

MIX TEKNIK
Var tänkt att kombinera motionsteknik och havspaddling. Intresset blev tyvärr för lågt, så denna kurs ställdes in.

 

Det genomfördes också en teknikkurs för medlemmar med tips och råd från erfarna ledare. Vi filmade även paddlingen från motorbåt och tittade på var och en för sig för att finslipa.

 

Över huvud taget var responsen på kurserna mycket bra med glada och nöjda deltagare, trots vissa strapatser. Att det var många ledare på varje kurs var mycket bra, då det behövdes individuell support i vissa fall. Det är jättekul att flera av dem som gick kurser förra året redan finns med bland ledarna.

 

Vi missade på en liten punkt, och det är paddelpassen. Dessa hade förkommit (eller tagit slut) och en del av deltagarna vill gärna ha ett pass.

 

//Johan

 

NPK-styrelse 2014-02-06

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Ullmax - Stöd NPK

 

Näsets PK i
sociala medier

Näset paddlarklubb på Facebook

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Näsets PK - Kanot
Alfred Gärdes väg 110
41655 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031403488, 031402237
E-post: This is a mailto link

Se all info